Увійти

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Вимоги до оформлення статей

 Текст статті повинен бути оформлений відповідно до вимог ВАК і представлений за схемою:

УДК у першому рядку із вирівнюванням за лівим краєм (шрифт «Times New Roman» курсив, розмір шрифту 12).

Автори (Прізвище та ініціали: українською, російською та англійською мовами) у першому рядку із вирівнюванням за правим краєм (шрифт «Times New Roman» курсив, розмір шрифту 12).

Назва статті подається (українською, російською та англійською мовами) з вирівнюванням по центру (шрифт «Times New Roman» курсив прописний, розмір шрифту 14).

Анотація та ключові слова українською (анотація 25-30 слів, 3 – 5 ключових слів), російською (анотація 25-30 слів, 3 – 5 ключових слів) та англійською (анотація 40-50 слів, 3 – 5 ключових слів) мовами (шрифт «Times New Roman» курсив, розмір шрифту 12).

Автори, назви статті, анотація та ключові слова повинні бути з’єднані у блоки відповідно українською, російською та англійською мовами.

Текст статті набирається у форматі А4, без переносів. Шрифт – «Times New Roman» (розмір шрифту 14 пт). Міжрядковий інтервал – 1,5 пт. Поля: зверху, знизу, зліва − 2см, справа – 2 см. Абзац – 1 см.

Посилання в тексті вказуються в квадратних дужках: порядковий номер джерела та сторінка(и).

Список використаних джерел без заголовку (шрифт «Times New Roman» курсив, розмір шрифту 12).

Формули подаються за допомогою редактора формул Microsoft Equation.

Таблиці, Карти, Рисунки, Діаграми, Схеми повинні бути включені в текст за допомогою меню «вставка-об'єкт-Рисунок Microsoft Word». Вирівнюються по центру. Повинні мати підписи (знизу окремим абзацом, шрифт «Times New Roman», напівжирний, розмір шрифту 12). Таблиці повинні мати заголовок (над таблицею окремим абзацом).

Ілюстрації та карти подаються окремими файлами. Формати рисунків та карт: *.jpg, *.gif, *.tif.

Статті обсягом 12 – 24 сторінки подавати в електронному вигляді в текстовому редакторі Microsoft Word 2003-2007 розширення (.doc)