Увійти

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Редколегія

Відповідальний редакторОлійник Я.Б., акад. НАПНУ, д. екон. н., проф., засл. діяч науки і техніки України (відп. ред.)

Заступник Відповідального редактораДмитрук О.Ю., д. геогр. н., проф.

Редакційна колегія: Аріон О.В. к. геогр. н., доц., (відп. секретар); Бейдик О.О., д. геогр. н., проф.; Герасименко Н.П., д. геогр. н., проф.; Гродзинський М.Д. акад. НАНУ, д. геогр. н., проф.; Доценко Л.М., д. геогр. н., проф.; Любіцева О.О., д. геогр. н., проф.; Мезенцев К.В., д. геогр. н., проф.; Самойленко В.М., д. геогр. н., проф.; Смирнов І.Г., д. геогр. н., проф.; Сніжко С.І., д. геогр. н., проф.; Хільчевський В.К., д. геогр. н., проф., засл. діяч науки і техніки України; Яценко Б.П., д. геогр. н., проф; Алессіо Кавіккі Доктор філософії, економіки харчування та екологічних ресурсів; MSc, продовольчої економіки та маркетингу; Департамент освіти, культурної спадщини і туризму. Університет міста Мачерата; Олександра Фермані Науковий співробітник Факультету освіти, культурної спадщини і туризму Університету міста Мачерата, Ад'юнкт-професор соціальної психології.

Адреса редакційної колегії: м. Київ, МСП-680, проспект Глушкова, 2-а. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра географії України, тел. 521-33-72.