Увійти

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
  • 1
  • 2
  • 3

Особливості рекреації в місті

На даний момент надзвичайно актуальними є дослідження, які стосуються екологічного туризму, а саме розробка екологічних стежок, основною функцією яких є не тільки відпочинок та оздоровлення, а й екологічна освіта і виховання.

Аналіз наукових публікацій показав, що розробкою топографії парку «Феофанія» та його ландшафтів, встановленням складу видів і культивованих рослин, складанням плану насаджень і оцінкою їх стану займався Ю.О.Клименко, провідний науковий співробітник НБС ім. М.М. Гришка НАН України. Ці питання розкриті у його статті «Концепція реконструкції насаджень парку «Феофанія» (м. Київ)». Проте спеціалізованими дослідженнями рекреації на території парку раніше не займались. Тому метою даної статті є аналіз значення екологічної стежки як одного з найбільш екологозберігаючих видів рекреаційної діяльності на території парку «Феофанія».

Екологічний туризм з його величезними рекреаційними і пізнавальними можливостями покликаний сформувати суспільну свідомість щодо охорони та раціонального використання природних багатств, донести до людей важливість питань захисту навколишнього середовища. Він дозволяє зменшити негативний вплив на природу від масового туризму, сприяє примноженню природних цінностей не тільки за допомогою екологічної освіти та виховання, але і за рахунок коштів, що йдуть з прибутків від екологічного туризму на вирішення цих завдань.

У найбільш загальному розумінні екологічний туризм, є формою активного відпочинку з екологічною складовою. Туристи отримують від такого спілкування з природою певний фізичний, психологічний, інтелектуальний та емоційний запас міцності та здоров'я, а природа при цьому зазнає мінімальних впливів, місцеві мешканці отримують соціальні та економічні стимули до збереження природи та традиційного природокористування.

Номери

Для зареєстрованих користувачів, на даний момент відкрито